Kruh
KATALOG TYPY POVLAKŮ


Jozef Sondor

Jozef Sondor

+ 420 571 116 217

Povlakování

Povlakování

Již od roku 1997 Vám nabízíme službu povlakování nástrojů a precizních komponentů. Povlakování je služba depozice tenkých povlaků na povrch vhodného materiálu za účelem zvýšení jeho užitných vlastností. Na vyrobený nástroj nebo strojní díl se nanese velmi tenká vrstva (obvykle 0,0025 mm) speciálního materiálu s unikátními vlastnostmi. Takto připravený povrch se nemusí dál nijak následně upravovat a povrch má velmi vysokou tvrdost, otěruvzdornost, nízký koeficient tření a vysokou odolnost vůči oxidaci.

 

Technologie

Tenké povlaky deponované na nástroje a komponenty se obvykle připravují kondenzací par ve vakuu. Na povlakování se obvykle používají 3 technologie:

1. PVD Physical Vapour Deposition - Fyzikální depozice par

2. CVD Chemical Vapour Deposition - Chemická depozice par

3. PACVD Plasma assisted Chemical Vapour deposition - Chemická depozice pomocí plazmatu

 

PVD depozice se nejvíc prosadila pro povlakování nástrojů (z nástrojových ocelí a spékaných karbidů) díky své flexibilitě a relativně nízké teplotě (450°C) při depozici. CVD se hlavně využívá při depozici povlaků na vyměnitelné břitové destičky pro soustružení ze spékaných karbidů (teplota depozice cca. 1000°C). PACVD se využívá pro depozici povlaků s nízkým koeficientem tření (DLC) na strojní komponenty a precizní součástky.

 

V naší firmě používáme pro depozici tenkých povlaků 2 technologie: PVD a PACVD, které se celosvětově používají až z 90% pro produkci povlaků. U PVD depozic používáme technologie jak naprašování tak i katodového obloukového napařování.

Kontakt Contact

Dopravní 2603
Rožnov pod Radhoštěm
756 61

+420 571 116 237

LISS, akciová společnost LISS, a.s. LISS, Aktiengesellschaft

Akciová společnost LISS, patří do silné švýcarské skupiny B.C.I. group. Na středoevropském trhu nabízí svoje služby v oblasti high-tech PVD povlakování, galvanických vrstev, výroby vysoce precizních hodinářských komponentů, metalizace nevodivých materiálů, depozici optických vrstev a výroby precizních komponentů pro automobilový průmysl. LISS, a.s. působí na trhu již od roku 1991 a je zaměřena především na inovace, vlastní vývoj, zavádění nových technologií a postupů. Mimo technickou kompetentnost je samozřejmostí osobní přístup k řešení zákaznických požadavků. LISS, a.s. is part of the strong Swiss B.C.I. Group, On the Central European market it offers services in the field of high-tech PVD coating, electroplating coatings, production of high-precision watch components, metallization of non-conductive material, deposition of optical layers and manufacture of precision components for the automotive industry. LISS, a.s. has been established in the market since 1991 and is mainly focused on innovation, development, and introduction of new technologies and processes. Besides the high technical competence is personal approach to customer requirements our priority. LISS, Aktiengesellschaft gehört zu der starken schweizer Gruppe B.C.I. group. Auf dem Mitteleuropäischen Markt bietet sie Dienstleistungen auf dem Gebiet der High-Tech-PVD Beschichtung, Galvanikschichten, Produktion von hochpräzisen Uhrenkomponenten, Metallisierung von nicht leitenden Materialien, Abscheidung von optischen Schichten und Herstellung von präzisen Komponenten für die Automobilindustrie. LISS, Aktiengesellschaft ist etabliert auf dem Markt seit 1991 und basiert auf Innovation, Entwicklung, Einführung neuer Technologien und Prozesse. Neben der technischen Kompetenz ist natürlich persönlichen Ansatz zu Kundenanforderungen.
Máme Vám zavolat?