Moderní povrchové úpravy ve firmě LISS

Akciová společnost LISS, byla založena a je 100 % vlastněna švýcarskou skupinou B.C.I.Group. Od svého založení před více jak 22 lety se vyprofilovala na oblast inovací, zavádění nových technologií a postupů především v oblasti povrchového inženýrství a povrchových úprav. Aktivně působí nejen v oblasti aplikací a vývoje tenkých PVD povlaků. Nabízí svoje služby i v oblasti galvanických vrstev, metalizace nevodivých materiálu a depozici optických vrstev.

Povrchové inženýrství je jednou nejdůležitějších částí výroby. Na povrch materiálů jsou vždy klade ny největší kvalitativní požadavky, protože většina degradačních mechanizmů jako koroze, abraziv ní a adhesivní otěr začíná od povrchu materiálů. Povrchové inženýr ství pomáhá odstranit nebo zmírnit dopady těchto degradačních mechanismů.
 
Jednou z dynamicky se rozvíjejících oblastí je díky stále rostoucím požadavkům na ochranu vůčiotěru, depozice tvrdých a kluzných PVD vrstev. Při PVD depozici (fyzikální depozice) vrstev se využívá fyzikálních procesů (teplo, kinetická energie) na transformaci deponovaného materiálu z pevného do plynného skupenství. Tenké vrstvy deponované PVD technologií s tloušťkou jen 0,0025 mm mají unikátní vlastnosti jako je velmi vysoká tvrdost, otěruvzdornost a odolnost vůči vysokým teplotám. PVD vrstvy našli uplatnění nejenom v oblasti řezného a tvářecího nářadí ale stále více se prosazuje i povlakování různých komponentů. U těchto aplikací se používají převážně povlaky na bázi amorfního uhlíka, které označují DLC. Těchto vrstev je v současnosti velké množství a z jejich vlastnosti se hodně liší především na metodě depozici. Jen v naší společnosti máme 3 odlišné způsoby depozic povlaků DLC. Mimo tyto obvyklé aplikace PVD povlakování je možné tenké otěru vzdorné povlaky použít například i pro výrazné barevné označování. Zde je možné využit faktu, že klasický TiN je díky své zlaté barvě nepřehlédnutelný a takto označené kusy se jen těžko zamíchájí se standartní produkcí. Další výhodou je, že povrch takto upraveného dílce je až 5x tvrdší a je odolnější při neustálém dotykovém proměřování a prodlouží výrazně jeho životnost.


Obr. 1 PVD povlakování komponentů povlakem TiN
 
Jednou z novinek v oblasti povlaků pro řezné aplikace je nabídka z poslední, již čtvrté generace povlaků vytvářených na zařízeních naší sesterské se firmy PLATIT povlak - AlTiCrN + CrCN. Tato vrstva našla uplatnění především při výrobě náročnýchkomponentů pro větrné elektrárny. Z pohledu výroby jsou tu důležité 2 operace. Výroba ozubení odvalováním a závitování. Ve výrobě se obvykle používají materiály 42CrMo4 zušlechtěné běžně
na 900 MPa. Při kombinaci s ozubením, které běžné dosahuje až modul 12 a průměru ozubeného kola 4000 mm klade vysoké nároky na stabilitu procesu. Odvalování je jedna z oblastí kde bez vhodných PVD povlaků není možné produktivně vyrábět. Neméně důležité je i závitování, které se provádí již na kompletně vyrobeném dílci a zalomení závitníků znamená velké finanční ztráty.
 
Jak bylo zmíněno v úvodě není povlakování tenkými PVD (PACVD) vrstvami jediná technologie povrchových úprav v naší firmě. V oblasti galvanických vrstev jsme i díky navázanosti na švýcarský hodinářský průmysl zaměření na pokovování Au (v různých odstínech a s různými legurami), Ag, Rh, NiPd a dále pak Ni a Cu. Galvanické povrchové úpravy provádíme jak závěsově, tak i hromadné pokovení především drobných dílů. Novinkou je i tzv. selektivní pokovení (zlacení), které se díky stále vysokým cenám zlata v průmyslu prosazuje. U této technologie je drahým kovem pokovena jen funkční část např. u kontaktů.


Obr. 2 Struktura nové vrstvy AlTiCrN + CrCN
 
Zajímavou oblastí, které se věnujeme je i metalizace nevodivých podkladových materiálů. Vyvíjíme a nanášíme metalické optické a dekorativní tenké vrstvy. Depozice probíhá v čistých prostorech třídy 10 000 (ISO 7) na vodivé i nevodivé podkladové materiály (plasty, sklo, keramika). Pro vytváření strukturovaných vrstev využíváme fotocitlivé laky a litografické postupy.


Obr. 3 Hromadné pokovení kontaktů – Au

V oblasti povrchových úprav se snažíme zákazníkům poskytnout komplexní služby a plně využít všech naších procesů. Při mnohých aplikacích je možné s výhodou použít kombinaci různých procesů. Není možné např. na nevodivé materiály(plast, keramika) nanést galvanickou Cu přímo. Proto je možné s výhodou použít PVD depozici tenké vrstvy Ti, Cr nebo Ag v tloušťce kolem 1 m a následně nanést hromadně tlustou galvanickou vrstvu Cu na takto upravený již vodivý podkladový material.


Obr. 4 Pokovování (metalizace) plastových nosičů

Text: LISS a.s.
 

Obr. 1 PVD povlakování komponentů povlakem TiN


Obr. 2 Struktura nové vrstvy AlTiCrN + CrCN


Obr. 3 Hromadné pokovení kontaktů – Au


Obr. 4 Pokovování (metalizace) plastových nosičů


Kontakt Contact

Dopravní 2603
Rožnov pod Radhoštěm
756 61

+420 571 116 237

LISS, akciová společnost LISS, a.s. LISS, Aktiengesellschaft

Akciová společnost LISS, patří do silné švýcarské skupiny B.C.I. group. Na středoevropském trhu nabízí svoje služby v oblasti high-tech PVD povlakování, galvanických vrstev, výroby vysoce precizních hodinářských komponentů, metalizace nevodivých materiálů, depozici optických vrstev a výroby precizních komponentů pro automobilový průmysl. LISS, a.s. působí na trhu již od roku 1991 a je zaměřena především na inovace, vlastní vývoj, zavádění nových technologií a postupů. Mimo technickou kompetentnost je samozřejmostí osobní přístup k řešení zákaznických požadavků. LISS, a.s. is part of the strong Swiss B.C.I. Group, On the Central European market it offers services in the field of high-tech PVD coating, electroplating coatings, production of high-precision watch components, metallization of non-conductive material, deposition of optical layers and manufacture of precision components for the automotive industry. LISS, a.s. has been established in the market since 1991 and is mainly focused on innovation, development, and introduction of new technologies and processes. Besides the high technical competence is personal approach to customer requirements our priority. LISS, Aktiengesellschaft gehört zu der starken schweizer Gruppe B.C.I. group. Auf dem Mitteleuropäischen Markt bietet sie Dienstleistungen auf dem Gebiet der High-Tech-PVD Beschichtung, Galvanikschichten, Produktion von hochpräzisen Uhrenkomponenten, Metallisierung von nicht leitenden Materialien, Abscheidung von optischen Schichten und Herstellung von präzisen Komponenten für die Automobilindustrie. LISS, Aktiengesellschaft ist etabliert auf dem Markt seit 1991 und basiert auf Innovation, Entwicklung, Einführung neuer Technologien und Prozesse. Neben der technischen Kompetenz ist natürlich persönlichen Ansatz zu Kundenanforderungen.
Máme Vám zavolat?