Inovatívny nanoštrukturovaný PVD povlak pre presné strihanie

Presné strihanie v kombinácií s tvárnením je veľmi progresívnou technológiou používanou v strojárskej výrobe. Nasadenie technológie sa presadzuje hlavne vďaka snahe automobilového priemyslu znížiť celkovú hmotnosť vozidiel. To je možné vďaka používaniu komponentov vyrobených z nových typov ocelí, predovšetkým vysokopevnostných nahradzujúcich komponenty vyrobené z konvenčných alebo sintrovaných ocelí. Rozhodujúcim faktorom úspešnosti technológie presného strihania je produktivita a najvyššia možná reproduktivita výsledkov trvanlivosti náradia pri vysokých zdvihoch nástroja ktoré bežne dosahujú 200 úderov/min.

Vďaka použitiu veľmi špecifických pri presnom strihaní, ktoré sa môžu využiť i pre objemové tvárnenie sú kladené obrovské nároky na nástroj a jeho trvanlivosť. Za pevtrvanlivosť nie je zodpovedný iba nástroj – základný materiál s ktorého je vyrobený, konštrukcia a kvalita výroby ale v neposlednom rade i kvalitná povrchová úprava. V segmente nástrojov pre várnenie za studena je pomerne dobre etablovaná PVD technológia depozície (fyzikálna nanášanie vo vákuu) oteruvzdorných povlakov. Inovatívnou novinkou v oblasti PVD povlakov je nanoštrukturovaný povlak FeinAl, ktorý je dielom spoločného vývoja švajčiarskych Fyzikálne vlastnosti povlaku špecialistov na stroje a nástroje pre presné strihanie FEINTOOL
Technológie AG a odborníkov v oblasti povrchových úprav B.C.I.Blösch CorporationInc., do ktorej patria firmy PLATIT A.G.- výrobca povlakovacích zariadení a LISS a.s.- povlakovacie centrum Platit, so sídlom v Rožnove pod Radhoštěm.
Nanoštruktorovaný povlak FeinAl je unikátny svojou mikroštruktúrou, pričom je zložený s veľmi jemných vrstvičiek AlCrN (Aluminium chromnitrid) s rôznym pomerom prvkov Al/Cr. Chemické zloženie povlaku zabezpečuje jeho vysokú odolnosť voči oxidácií až do 1 000°C. Odolnosť voči oxidácií je dôležitá kvôli vysokej teplote, ktorú môžu dosahovať funkčné element pri presnom strihaní hrubých alebo vysokonostných plechov. Konvenčné povlaky TiCN, TiN bežne používané pri presnom strihaní dosahujú oxidačnú odolnosť max. 600 °C.Po dosiahnutí tejto teploty začínajú degradovať. S optimalizovaným chemickým zložením dosahujú povlaky veľmi vysokú odolnosť voči abrazívnemu opotrebeniu i pri vysokých teplotách. Vynikajúca adhézia je zabezpečená pomocou LARC GD čistenia nástrojov priamo v zariadení pred samotnou depozíciou povlaku FeinAl. Technológia LARC GD bola vyvinutá predokonalé čistenie nástrojov komplikovaných tvarov.

Fyzikálne vlastnosti povlaku


Na overenie trvanlivosti nového nanoštruktorovas ného povlaku FeinAl bola uskutočnená skúška presného strihania vysokopevnostného materiálu hrúbky 4 mm.
Nástroj:
Materiál: Rawael90
Rm: 900 Mpa
Rp : 840 MPa
A5: 16 %
Hrúbka materiálu: 4 mm
Olej: Wisura Z0 3180


​TiCN                                  AlCrN                                 FeinAl
Obrázky strižnej hrany s riadkovacieho mikroskopu po 30 000 zdvihoch
 
Výsledky skúšky jasne preukázali, výnimočné vlastnosti nanoštrukturovaného povlaku, ktoré sa prejavili znížením opotrebenia strižnej hrany. To umožňuje predĺženie cyklu výmenu nástroja a zníženie frekvencie odstávky stroja. Tento unikátny nanoštrukturovaný povlak pre európskych zákazníkov k dispozícií v dcérinej spoločnosti BCI, vo firme LISS v Rožnove pod Radhoštěm.
 
Ing. Jozef Sondor, LISS, a. s.
Ing. Miroslav Béger, PhD., LISS, a. s.
Dipl. Ing. Christian Maurer,
Feintool Technologie AG

 

TiCN AlCrN FeinAl (v pořadí jako na obrázku) Obrázky strižnej hrany s riadkovacieho mikroskopu po 30 000 zdvihoch


Fyzikálne vlastnosti povlaku


Kontakt Contact

Dopravní 2603
Rožnov pod Radhoštěm
756 61

+420 571 116 237

LISS, akciová společnost LISS, a.s. LISS, Aktiengesellschaft

Akciová společnost LISS, patří do silné švýcarské skupiny B.C.I. group. Na středoevropském trhu nabízí svoje služby v oblasti high-tech PVD povlakování, galvanických vrstev, výroby vysoce precizních hodinářských komponentů, metalizace nevodivých materiálů, depozici optických vrstev a výroby precizních komponentů pro automobilový průmysl. LISS, a.s. působí na trhu již od roku 1991 a je zaměřena především na inovace, vlastní vývoj, zavádění nových technologií a postupů. Mimo technickou kompetentnost je samozřejmostí osobní přístup k řešení zákaznických požadavků. LISS, a.s. is part of the strong Swiss B.C.I. Group, On the Central European market it offers services in the field of high-tech PVD coating, electroplating coatings, production of high-precision watch components, metallization of non-conductive material, deposition of optical layers and manufacture of precision components for the automotive industry. LISS, a.s. has been established in the market since 1991 and is mainly focused on innovation, development, and introduction of new technologies and processes. Besides the high technical competence is personal approach to customer requirements our priority. LISS, Aktiengesellschaft gehört zu der starken schweizer Gruppe B.C.I. group. Auf dem Mitteleuropäischen Markt bietet sie Dienstleistungen auf dem Gebiet der High-Tech-PVD Beschichtung, Galvanikschichten, Produktion von hochpräzisen Uhrenkomponenten, Metallisierung von nicht leitenden Materialien, Abscheidung von optischen Schichten und Herstellung von präzisen Komponenten für die Automobilindustrie. LISS, Aktiengesellschaft ist etabliert auf dem Markt seit 1991 und basiert auf Innovation, Entwicklung, Einführung neuer Technologien und Prozesse. Neben der technischen Kompetenz ist natürlich persönlichen Ansatz zu Kundenanforderungen.
Máme Vám zavolat?