Top trendy v obrábění

Top trendy v obrábaní – Novinky v spoločnosti LISS a.s., Povlakovacie centrum Platit
 
     Povlakovacie centrum Platit, ako jedna z divízií spoločnosti Liss, a.s. sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti vákuového nanášania tvrdých a klzných povlakov. Na prípravu povlakov na rôznych nástrojoch, formách a precíznych komponentoch sa využívajú výhradne povlakovacie zariadenia od sesterskej spoločnosti Platit, s ktorou spoločne firma Liss a.s. patrí do skupiny BCI Group, sídliacej vo Švajčiarsku.
     Technológia depozície, špeciálne fyzikálne nanášanie z pár, ako aj tvrdé a klzné vrstvy sa neustále vyvíjajú a dochádza k ich napredovaniu. Do povlakovacieho centra Platit pribudli momentálne  najnovšie povlakovacie zariadenia, ktoré využívajú na prípravu povlakov najmodernejšie technológie v oblasti depozície.
     Zariadenie s označením Pl 1001 (obr. 1) využíva na prípravu tvrdých povlakov technológiu katódového oblúkového naparovania. Odparovaný materiál sa prenáša na nástroje, formy z planárnych targetov, ktoré sú umiestnené po bočných stenách povlakovacej komory, ako aj v samotných dverách zariadenia. Depozičné zariadenie je schopné pripraviť takmer všetky typy povlakov, či už sú to základné typy povlakov ako napr. TiN, CrN, ZrN, multivrstvové povlaky na báze AlTiN, TiAlN, nanovrstvové povlaky na báze AlXN3,. V povlakovacom zariadení Pl 1001 je taktiež možné využiť špeciálnu technológiu prípravy nástrojov, foriem pred samotným povlakovaním, ako aj po ňom. Technológia, ktorá to umožňuje sa nazýva LGD, čo v skratke znamená „lateral glow discharge“. Depozičná komora poskytuje dostatok miesta pre veľkorozmerové nástroje, formy, alebo časti foriem. Maximálny rozmer nástroja, formy, ktorý je schopný zariadenie poňať je D 700 mm x 700 mm. Maximálna hmotnosť povlakovaného kusu musí byť do 400 kg. Zariadenie využíva pulzný Bias s frekvenciou až 350 kHz a samozrejmosťou sú pulzné zdroje na katódach umožňujúce depozíciu povlakov s veľmi nízkou drsnosťou a pritom excelentnou adhéziou.
 

Obr. 1  Povlakovacie zariadenie Pl 1001 – využívajúce technológiu katódového oblúkového naparovania za použitia planárnych targetov
 
     Najnovším prírastkom do našej rodiny povlakovacích zariadení je povlakovacie zariadenie s označením PiPl1511 (obr.2). Toto zariadenie je unikátne a jedinečné z toho dôvodu, že využíva na depozíciu tvrdých povlakov technológiu troch rotačných targetov, ktoré sú umiestnené vo dverách a zároveň technológiu dvoch planárnych targetov, ktoré sú umiestnené po stenách povlakovacej komory. Povlakovacie zariadenie PiPl1511 taktiež umožňuje využiť špeciálnu technológiu prípravy nástrojov LGD. Tak ako aj povlakovacie zariadenie s označením Pl 1001, tak aj tento typ povlakovacieho zariadenia využíva pulzný Bias s frekvenciou až 350 kHz a výkonom 20 kW. Samozrejmosťou sú pulzné zdroje na katódach umožňujúce depozíciu povlaku s veľmi nízkou drsnosťou približujúcej sa drsnosti nástroja, formy pred povlakovaním a pritom dosiahnuť vynikajúcu adhéziu povlaku k základnému materiálu.
 
 
Obr. 2  Povlakovacie zariadenie PlPi1511 – využívajúce špeciálnu technológiu katódového oblúkového naparovania s rotačnými a taktiež aj planárnymi targetmi
 
 
     Do depozičnej komory tohto typu zariadenia je možné umiestniť nástroje, formy (napr. formy na tlakové liatie hliníka) s maximálnym rozmerom do D 700 mm x 700 mm. Maximálna hmotnosť povlakovaného kusu musí byť do 400 kg. Povlakovacie zariadenie je určené hlavne na veľkorozmerové nástroje či už sú to rôzne formy, razníky, strižné nástroje určené na presné strihanie, rezné nástroje najmä väčších rozmerov ako sú kotúčové píly, odvaľovacie frézy.
     Zariadenie PiPl1511 bolo špeciálne vyvinuté na depozíciu špeciálnych nanokompozitných vrstiev akými sú napr. nACo®, nACo3®, nACRo4®, TiXCo3®, ktoré má naša spoločnosť patentovo chránené i pre omnoho väčšie, rozmernejšie nástroje ako doteraz.
     Nanoštrukturované supertvrdé povlaky predstavujú najvyšší level techniky v rýchlo rastúcom celosvetom trhu s povlakmi. Tieto typy povlakov sú charakteristické svojou vysokou tvrdosťou, odolnosťou voči abrazívnemu opotrebeniu a taktiež sa vyznačujú chemickou a tepelnou stabilitou v náročných prostrediach.  Jedným z týchto nanoštrukturovaných povlakov vyznačujúcimi sa vynikajúcimi vlastnosťami je povlak TiXCo3, ktorý spoločnosť Liss a.s., priniesla tento rok na Český trh. Povlak TiXCo3 sa skladá z viacerých vrstiev: prvá adhézna vrstva je tvorená nitridom titánu, na ktorú sa následne nadeponuje povlak nACo – nanokompozitná vrstva pozostávajúca z nc-AlTiN/a-Si3N4, prípadne AlTiN. Finálna vrchná vrstva povlaku TiXCo3 je tvorená vrstvou TiSiN.
     Nanokompozitný povlak bol špeciálne vyvinutý pre obrábanie tvrdých materiálov nad 60 HRC. Využíva sa na frézovanie vysoko legovaných zliatin (Inconel, Incoloy, Stellite), taktiež aj na obrábanie legovaných a kalených ocelí, hlboké vŕtanie ťažko obrábateľných materiálov. V tab. 1 sú uvedené technické parametre povlaku TiXCo3. Obr. 4 dokumentuje vybrúsenú kalotu do povlaku, na ktorej vidieť jednotlivé vrstvy povlaku. Obr. 5 dokumentuje vynikajúcu adhéziu povlaku k substrátu, pričom na zhotovenie vtlačku bola použitá štandardizovaná metóda Mercedes test.
Popis: U:VývojVlastnýTEST NOVEHO POVLAKU TIXCO9.7. 2014 TIXCO PRVY PROCESK1.jpg
Obr. 4  Vybrúsená kalota do povlaku TiXCo3
 
Popis: U:VývojVlastnýTEST NOVEHO POVLAKU TIXCO9.7. 2014 TIXCO PRVY PROCESSNAP-145052-0002.jpg
Obr. 5  Priľnavosť povlaku TiXCo3 k substrátu ČSN 19852, označenie HF=1
 
Tabuľka 1: Technické parametre povlaku TiXCo3

Farba Tmavo – medená
Max. teplota použitia 1200°C
Tvrdosť povlaku 44 GPa (4400 HV)
Koeficient trenia proti 100Cr6 0,55
Hrúbka povlaku 1-4 µm
Teplota depozície 480°C
 
     Ďalším prírastkom v rodine nanokompozitných povlakov je povlak nACRo4. Povlak 4-tej generácie sa skladá taktiež z viacerý vrstiev: prvú adhéznu vrstvu tvorí nitrid chrómu, na ktorú sa následne nadeponuje gradientný povlak AlCrN. Na takto pripravenú gradientnú vrstvu sa nanesú veľmi tenké nanovrstvy povlaku AlCrN. Finálna vrchná vrstva nanokompozitného povlaku nACRo4 je tvorená nanokompozitným povlakom nc-AlCrN/      a-Si3N4. Obr. 6 dokumentuje vybrúsenú kalotu do povlaku, na ktorej vidieť jednotlivé vrstvy povlaku. Obr. 7 dokumentuje vynikajúcu adhéziu povlaku k substrátu, pričom na zhotovenie vtlačku bola použitá štandardizovaná metóda Mercedes test.
 
Popis: C:Usersm.begerDesktopACRo3 BEGERFoto proces a testovací valčekNACRO4 TESTOVACI VALCEK.jpg
Obr. 6  Vybrúsená kalota do povlaku nACRo4
 
Popis: C:Usersm.begerDesktopACRo3 BEGERFoto proces a testovací valčekADHEZIA.jpg
Obr. 7   Priľnavosť povlaku nACRo4 k substrátu ČSN 19852, označenie HF=1
 
     Tento typ nanokompozitného povlaku sa využíva na obrábanie húževnatých a ťažko obrábateľných materiálov, na tlakové liatie hliníka, obrábanie zápustiek a ohýbanie plechu s pevnosťou okolo 1000 MPa.
 
 
 
Spracoval: Ing. Miroslav Béger, PhD., LISS a.s.

Kontakt Contact

Dopravní 2603
Rožnov pod Radhoštěm
756 61

+420 571 116 237

LISS, akciová společnost LISS, a.s. LISS, Aktiengesellschaft

Akciová společnost LISS, patří do silné švýcarské skupiny B.C.I. group. Na středoevropském trhu nabízí svoje služby v oblasti high-tech PVD povlakování, galvanických vrstev, výroby vysoce precizních hodinářských komponentů, metalizace nevodivých materiálů, depozici optických vrstev a výroby precizních komponentů pro automobilový průmysl. LISS, a.s. působí na trhu již od roku 1991 a je zaměřena především na inovace, vlastní vývoj, zavádění nových technologií a postupů. Mimo technickou kompetentnost je samozřejmostí osobní přístup k řešení zákaznických požadavků. LISS, a.s. is part of the strong Swiss B.C.I. Group, On the Central European market it offers services in the field of high-tech PVD coating, electroplating coatings, production of high-precision watch components, metallization of non-conductive material, deposition of optical layers and manufacture of precision components for the automotive industry. LISS, a.s. has been established in the market since 1991 and is mainly focused on innovation, development, and introduction of new technologies and processes. Besides the high technical competence is personal approach to customer requirements our priority. LISS, Aktiengesellschaft gehört zu der starken schweizer Gruppe B.C.I. group. Auf dem Mitteleuropäischen Markt bietet sie Dienstleistungen auf dem Gebiet der High-Tech-PVD Beschichtung, Galvanikschichten, Produktion von hochpräzisen Uhrenkomponenten, Metallisierung von nicht leitenden Materialien, Abscheidung von optischen Schichten und Herstellung von präzisen Komponenten für die Automobilindustrie. LISS, Aktiengesellschaft ist etabliert auf dem Markt seit 1991 und basiert auf Innovation, Entwicklung, Einführung neuer Technologien und Prozesse. Neben der technischen Kompetenz ist natürlich persönlichen Ansatz zu Kundenanforderungen.
Máme Vám zavolat?