Historie

Společnost LISS a.s. vznikla v roce 1991 jako dceřiná společnost švýcarské rodinné firmy BCI (Blösch Corporation Inc.), prvního zahraničního investora na Valašsku a jednoho z prvních švýcarských investorů v tehdejším Československu. Investičním záměrem byl transfer unikátní technologie výroby luxusních hodinářských komponent galvanoplastickou metodou.

V roce 1993 zahájila společnost výstavbu první výrobní budovy a od roku 1995 vyrábí ve vlastních specializovaných výrobních prostorách.

Dalším významnými milníky společnosti jsou zejména:

1997 – zahájení provozu povlakovacího centra PLATIT

2001 – zahájení výroby nanášení optických vrstev v čistých prostorách ISO 10 000

2005 – zavedení technologie vibračního pokovení precizních součástek metodou VIBROBOT

2006 – rozšíření kapacit povlakovacího centra

2009 – zahájení výroby přesných komponent kontaktů

2010 – II. Etapa rozšíření kapacit povlakovacího centra

2012 – vývoj a zavedení technologie selektivního pokovení

2013 – zahájení stavby nové výrobní haly a vývojového centra

Rozdělením svého výrobního portfolia je společnost dobře chráněna proti hospodářským výkyvům a dokáže rychleji reagovat na potřeby trhu

Kontakt Contact

Dopravní 2603
Rožnov pod Radhoštěm
756 61

+420 571 116 237

LISS, akciová společnost LISS, a.s. LISS, Aktiengesellschaft

Akciová společnost LISS, patří do silné švýcarské skupiny B.C.I. group. Na středoevropském trhu nabízí svoje služby v oblasti high-tech PVD povlakování, galvanických vrstev, výroby vysoce precizních hodinářských komponentů, metalizace nevodivých materiálů, depozici optických vrstev a výroby precizních komponentů pro automobilový průmysl. LISS, a.s. působí na trhu již od roku 1991 a je zaměřena především na inovace, vlastní vývoj, zavádění nových technologií a postupů. Mimo technickou kompetentnost je samozřejmostí osobní přístup k řešení zákaznických požadavků. LISS, a.s. is part of the strong Swiss B.C.I. Group, On the Central European market it offers services in the field of high-tech PVD coating, electroplating coatings, production of high-precision watch components, metallization of non-conductive material, deposition of optical layers and manufacture of precision components for the automotive industry. LISS, a.s. has been established in the market since 1991 and is mainly focused on innovation, development, and introduction of new technologies and processes. Besides the high technical competence is personal approach to customer requirements our priority. LISS, Aktiengesellschaft gehört zu der starken schweizer Gruppe B.C.I. group. Auf dem Mitteleuropäischen Markt bietet sie Dienstleistungen auf dem Gebiet der High-Tech-PVD Beschichtung, Galvanikschichten, Produktion von hochpräzisen Uhrenkomponenten, Metallisierung von nicht leitenden Materialien, Abscheidung von optischen Schichten und Herstellung von präzisen Komponenten für die Automobilindustrie. LISS, Aktiengesellschaft ist etabliert auf dem Markt seit 1991 und basiert auf Innovation, Entwicklung, Einführung neuer Technologien und Prozesse. Neben der technischen Kompetenz ist natürlich persönlichen Ansatz zu Kundenanforderungen.
Máme Vám zavolat?