Kruh
KATALOG TYPY POVLAKŮ


Jozef Sondor

Jozef Sondor

+ 420 571 116 217

Povlakování

Vakuové povlakování je proces depozice tenkých vrstev kondenzací par kovu na vhodné podkladové materiály. Depozice probíhá ve vakuu a podle typu technologie se obvykle dělí na CVD (chemickou depozici) nebo PVD (fyzikální depozici). Při fyzikální depozici PVD je možné částice pro depozici získát z tuhého materiálu tzv. targetu buď odpařovaním (pomocí tepla) nebo odprašováním (pomocí kinetické energie).

Podkladový materiál obvykle tvoří nástrojové oceli pro práci za tepla, rychlořezné oceli, spékané karbidy.

Obvykle se PVD vrstvy nanášejí na materiály jako je nástrojová ocel, korozivzdorná ocel, spékaný karbid. Pro dekorativní použití je možná i depozice na ocelové materiály bez tepelného zpracování.

Podmínkou pro povlakování nástrojových ocelí je, aby teplota popouštění byla nad 500°C. Teplota při procesu povlakování je obvykle 450°C a nehrozí tudíž popuštění materiálu. 

Kontakt Contact

Dopravní 2603
Rožnov pod Radhoštěm
756 61

+420 571 116 237

LISS, akciová společnost LISS, a.s. LISS, Aktiengesellschaft

Akciová společnost LISS, patří do silné švýcarské skupiny B.C.I. group. Na středoevropském trhu nabízí svoje služby v oblasti high-tech PVD povlakování, galvanických vrstev, výroby vysoce precizních hodinářských komponentů, metalizace nevodivých materiálů, depozici optických vrstev a výroby precizních komponentů pro automobilový průmysl. LISS, a.s. působí na trhu již od roku 1991 a je zaměřena především na inovace, vlastní vývoj, zavádění nových technologií a postupů. Mimo technickou kompetentnost je samozřejmostí osobní přístup k řešení zákaznických požadavků. LISS, a.s. is part of the strong Swiss B.C.I. Group, On the Central European market it offers services in the field of high-tech PVD coating, electroplating coatings, production of high-precision watch components, metallization of non-conductive material, deposition of optical layers and manufacture of precision components for the automotive industry. LISS, a.s. has been established in the market since 1991 and is mainly focused on innovation, development, and introduction of new technologies and processes. Besides the high technical competence is personal approach to customer requirements our priority. LISS, Aktiengesellschaft gehört zu der starken schweizer Gruppe B.C.I. group. Auf dem Mitteleuropäischen Markt bietet sie Dienstleistungen auf dem Gebiet der High-Tech-PVD Beschichtung, Galvanikschichten, Produktion von hochpräzisen Uhrenkomponenten, Metallisierung von nicht leitenden Materialien, Abscheidung von optischen Schichten und Herstellung von präzisen Komponenten für die Automobilindustrie. LISS, Aktiengesellschaft ist etabliert auf dem Markt seit 1991 und basiert auf Innovation, Entwicklung, Einführung neuer Technologien und Prozesse. Neben der technischen Kompetenz ist natürlich persönlichen Ansatz zu Kundenanforderungen.
Máme Vám zavolat?