R&D

Jozef Sondor

Jozef Sondor

+ 420 571 116 217

Vývoj

Aplikovaný vývoj společnosti LISS je základem její konkurenceschopnosti a úspěšnosti a je orientován na uplatňování vysoce sofistikovaných a vysoce efektivních technologií a materiálů, splňující vysoké nároky na jejich funkčnost, ale i ekonomické a ekologické požadavky.

Snažíme se komplexním řešením vlastních či sdílených vývojových projektů a spoluprací s vysokými školami a akademickými pracovišti o nezbytné inovace svých procesů, produktů, služeb a diagnostických postupů pro zabezpečení kvality.

 

Společnost LISS je organizátorem mezinárodní konference Vrstvy a povlaky, která je zaměřena na prohlubování spolupráce vědeckých pracovišť a aplikačního prostředí firem z České republiky, Slovenska a Polska a je členem Inovační platformy Zlínského kraje.

 

Vývojový potenciál zvyšuje společnost LISS výstavbou nového Vývojového centra , které je spolufinancované OPPI poskytnutím dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblast podpory 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj, programu POTENCIÁL, číslo projektu 4.2 PT03/387

Kontakt Contact

Dopravní 2603
Rožnov pod Radhoštěm
756 61

+420 571 116 237

LISS, akciová společnost LISS, a.s. LISS, Aktiengesellschaft

Akciová společnost LISS, patří do silné švýcarské skupiny B.C.I. group. Na středoevropském trhu nabízí svoje služby v oblasti high-tech PVD povlakování, galvanických vrstev, výroby vysoce precizních hodinářských komponentů, metalizace nevodivých materiálů, depozici optických vrstev a výroby precizních komponentů pro automobilový průmysl. LISS, a.s. působí na trhu již od roku 1991 a je zaměřena především na inovace, vlastní vývoj, zavádění nových technologií a postupů. Mimo technickou kompetentnost je samozřejmostí osobní přístup k řešení zákaznických požadavků. LISS, a.s. is part of the strong Swiss B.C.I. Group, On the Central European market it offers services in the field of high-tech PVD coating, electroplating coatings, production of high-precision watch components, metallization of non-conductive material, deposition of optical layers and manufacture of precision components for the automotive industry. LISS, a.s. has been established in the market since 1991 and is mainly focused on innovation, development, and introduction of new technologies and processes. Besides the high technical competence is personal approach to customer requirements our priority. LISS, Aktiengesellschaft gehört zu der starken schweizer Gruppe B.C.I. group. Auf dem Mitteleuropäischen Markt bietet sie Dienstleistungen auf dem Gebiet der High-Tech-PVD Beschichtung, Galvanikschichten, Produktion von hochpräzisen Uhrenkomponenten, Metallisierung von nicht leitenden Materialien, Abscheidung von optischen Schichten und Herstellung von präzisen Komponenten für die Automobilindustrie. LISS, Aktiengesellschaft ist etabliert auf dem Markt seit 1991 und basiert auf Innovation, Entwicklung, Einführung neuer Technologien und Prozesse. Neben der technischen Kompetenz ist natürlich persönlichen Ansatz zu Kundenanforderungen.
Máme Vám zavolat?