Kruh
KATALOG TYPY POVLAKŮ


Jozef Sondor

Jozef Sondor

+ 420 571 116 217

PVD coating

LISS, PLATIT coating centre was established in 1997 to provide the highest quality of PVD coatings of tools and precision components. We use state-of-art PLATIT coating system (www.platit.com). Coating deposition is process of deposition of thin layer onto the surface. A very thin layer (typically 0,0025 mm) has unique properties like high hardness, high abrasion resistance low friction coefficient and high oxidation resistance, which increase the performance and productivity.

 

Technology

Thin coatings deposited on tools and components are usually prepared by condensation of vapors in vacuum.

For coating are usually used three technologies:

1. PVD Physical Vapor Deposition

2. CVD Chemical Vapor Deposition

3. PACVD Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition

PVD deposition is most used for the coating of tools due to its flexibility and relatively low temperature (450 ° C) during the deposition. CVD is mainly utilized for deposition of coatings on cutting inserts for turning machines (deposition temperature of ca. 1000° C). PACVD is used for the deposition of coatings with low friction (DLC) on the machine components and precision components.

We are using state-of-art PLATIT PVD and PACVD coating system. All coatings. Wide range of our coatings offered to customer was developed by B.C.I Blösch group.

Kontakt Contact

Dopravní 2603
Rožnov pod Radhoštěm
756 61

+420 571 116 237

LISS, akciová společnost LISS, a.s. LISS, Aktiengesellschaft

Akciová společnost LISS, patří do silné švýcarské skupiny B.C.I. group. Na středoevropském trhu nabízí svoje služby v oblasti high-tech PVD povlakování, galvanických vrstev, výroby vysoce precizních hodinářských komponentů, metalizace nevodivých materiálů, depozici optických vrstev a výroby precizních komponentů pro automobilový průmysl. LISS, a.s. působí na trhu již od roku 1991 a je zaměřena především na inovace, vlastní vývoj, zavádění nových technologií a postupů. Mimo technickou kompetentnost je samozřejmostí osobní přístup k řešení zákaznických požadavků. LISS, a.s. is part of the strong Swiss B.C.I. Group, On the Central European market it offers services in the field of high-tech PVD coating, electroplating coatings, production of high-precision watch components, metallization of non-conductive material, deposition of optical layers and manufacture of precision components for the automotive industry. LISS, a.s. has been established in the market since 1991 and is mainly focused on innovation, development, and introduction of new technologies and processes. Besides the high technical competence is personal approach to customer requirements our priority. LISS, Aktiengesellschaft gehört zu der starken schweizer Gruppe B.C.I. group. Auf dem Mitteleuropäischen Markt bietet sie Dienstleistungen auf dem Gebiet der High-Tech-PVD Beschichtung, Galvanikschichten, Produktion von hochpräzisen Uhrenkomponenten, Metallisierung von nicht leitenden Materialien, Abscheidung von optischen Schichten und Herstellung von präzisen Komponenten für die Automobilindustrie. LISS, Aktiengesellschaft ist etabliert auf dem Markt seit 1991 und basiert auf Innovation, Entwicklung, Einführung neuer Technologien und Prozesse. Neben der technischen Kompetenz ist natürlich persönlichen Ansatz zu Kundenanforderungen.
Máme Vám zavolat?