01.

Tisková zpráva IX/2014

Společnost LISS a.s. , významný evropský dodavatel v oblasti nanášení tvrdých a kluzných fyzikálních vrstev slavnostně otevřela dne 5.9.2014 své nové Povlakovací a vývojové centrum. Moderní tovární budova pro výrobu a vývoj s užitnou plochou o velikosti 3 200 m2 nabízí pracovní místa až pro 100 zaměstnanců a techniků, jakož i dostatek prostoru pro technologicky náročnou infrastrukturu, pro nové výrobní stroje, zařízení, vybavení laboratoří a přístroje. Náklady na projekt a stavbu obnášejí 90 milionů korun, náklady na strojní vybavení činí dalších 50 milionů korun. Vývojové centrum je spolufinancované v rámci programu OPPI POTENCIÁL.

Společnost LISS a.s. spojuje otevřením nových výrobních a vývojových kapacit tři základní cíle:

  1. Stát se největším a nejmodernějším evropským povlakovacím centrem
  2. Vytvořit jistá, dobrá a moderní době odpovídající pracovní místa pro naše angažované pracovníky a techniky
  3. Provozovat interní vývojové centrum pro stávající, ale také nové služby a produkty

Společnost LISS, akciová společnost jako dodavatelská firma zejména pro strojírenský, automobilový, energetický a hodinářský průmysl v oblasti technologie vakuového nanášení vrstev disponuje několika know-how, jimiž zaujímá vůdčí postavení na evropském trhu. Byla založena v roce 1991 a je součástí švýcarské rodinné firmy BCI. V současnosti má 100 zaměstnanců.

Je významným producentem luxusních hodinkových číselníků pro renomované švýcarské hodinářské producenty, vyrábí a zušlechťuje komponenty pro bezpečnostní prvky aut a je dodavatelem high-tech povrchových úprav materiálů, dosahovaných galvanickými operacemi nebo fyzikálními vakuovými metodami nanášení tenkých vrstev, které v určitých případech vyžadují čisté prostory třídy 10 000.

Společnost je aktivním členem zájmového sdružení Průmyslový areál Rožnov, které zabezpečuje ochranu a synergii významných firem Rožnova p.R., má velmi těsnou spolupráci s vedením města a významně se snaží o ekologickou šetrnost.

Uplatňuje moderní způsob řízení kvality TQM a je certifikována jak v oblasti řízení kvality, tak i v oblasti ochrany životního prostředí.

Spolupracuje na vlastním vývoji produktů s vysokými školami v České a Slovenské republice a je organizátorem pravidelné mezinárodní konference „Vrstvy a povlaky“.

Největšího rozvoje v současné době zaznamenává zejména činnost povlakovacího centra, které pro výrobce či uživatele nanáší velmi tvrdé a otěruvzdorné PVD-vrstvy (Physical Vapour Deposition)) na obráběcí a tvářecí nástroje, pro technologie vstřikového lití, lisování, speciálního nářadí jako jsou okružní a listové pily a také na precizní strojní součásti. Díky vynikajícím vlastnostem velmi tenkých PVD-vrstev (tlošťka jen 0,0025 mm) jako je vysoká tvrdost, otěruvzdornost, vysoká odolnost vůči oxidaci a nízkému koeficientu tření se mnohonásobně zvyšují životnosti nástrojů a dílů a lze aplikovat progresivní obráběcí technologie vysokorychlostního obrábění či ekologicky šetrné obrábění za sucha, bez použití řezných emulzí. Na povlakování nástrojů používá společnost LISS depoziční zařízení, vyráběná sesterskou firmou PLATIT AG jak technologií planárních, tak I rotačních katod či jejich kombinací. Společnost LISS a.s. nabízí portfolio více než 40 různých povlaků optimalizovaných pro různá aplikační řešení vytvářených obloukovým napařováním či magnetronovým naprašováním na bázi Ti, Al, Cr, Si nebo jejich kombinací. Nabízí také tribologické systémy ke snížení tření DLC na bázi uhlíku (Diamond Like Carbon) či na molybdenové bázi.

Společnost LISS nabízí svým 400 zákazníkům v Česku, na Slovensku, v Německu a ve státech střední Evropy komplexní služby, tedy kromě povlakování také úpravy řezných hran, leštění nástrojů, odpovlakování, repasi lisovacích nástrojů, ostření nástrojů či plazmovou nitridaci.

Nejdůležitější součástí zákaznického servisu je ale především kompetentní poradenství a vyvíjení povlakových systémů dle požadavků zákazníků. Firma Liss a.s. disponuje odbornými znalostmi a technickými prostředky pro vlastní vývoj povlakových vrstev a jejich kombinaci.


Pro další informace se obraťte na:

Ing.Robert Lovecký Ing.Jozef Sondor
ředitel společnosti vedoucí povlakovacího centra
T +420 571 602 681 T +420 571 116 217
M +420 602 763 425 M +420 602 766 105
r.lovecky@liss.cz j.sondor@liss.cz
www.liss.cz www.liss.cz

Kontakt Contact

Dopravní 2603
Rožnov pod Radhoštěm
756 61

+420 571 116 237

LISS, akciová společnost LISS, a.s. LISS, Aktiengesellschaft

Akciová společnost LISS, patří do silné švýcarské skupiny B.C.I. group. Na středoevropském trhu nabízí svoje služby v oblasti high-tech PVD povlakování, galvanických vrstev, výroby vysoce precizních hodinářských komponentů, metalizace nevodivých materiálů, depozici optických vrstev a výroby precizních komponentů pro automobilový průmysl. LISS, a.s. působí na trhu již od roku 1991 a je zaměřena především na inovace, vlastní vývoj, zavádění nových technologií a postupů. Mimo technickou kompetentnost je samozřejmostí osobní přístup k řešení zákaznických požadavků. LISS, a.s. is part of the strong Swiss B.C.I. Group, On the Central European market it offers services in the field of high-tech PVD coating, electroplating coatings, production of high-precision watch components, metallization of non-conductive material, deposition of optical layers and manufacture of precision components for the automotive industry. LISS, a.s. has been established in the market since 1991 and is mainly focused on innovation, development, and introduction of new technologies and processes. Besides the high technical competence is personal approach to customer requirements our priority. LISS, Aktiengesellschaft gehört zu der starken schweizer Gruppe B.C.I. group. Auf dem Mitteleuropäischen Markt bietet sie Dienstleistungen auf dem Gebiet der High-Tech-PVD Beschichtung, Galvanikschichten, Produktion von hochpräzisen Uhrenkomponenten, Metallisierung von nicht leitenden Materialien, Abscheidung von optischen Schichten und Herstellung von präzisen Komponenten für die Automobilindustrie. LISS, Aktiengesellschaft ist etabliert auf dem Markt seit 1991 und basiert auf Innovation, Entwicklung, Einführung neuer Technologien und Prozesse. Neben der technischen Kompetenz ist natürlich persönlichen Ansatz zu Kundenanforderungen.
Máme Vám zavolat?